تکنولوژی (3)

تکنولوژی (Technology)

در این قسمت پاراگرافهایی با این موضوع برایتان در نظر گرفته‌ام تا یاد بگیرید که چگونه از کلمات مربوط به تکنولوژی در جمله استفاده کنید.

کلمات و عبارتهایی که در این قسمت یاد می‌گیرید:

whimsical

technological innovations

any nook and corner

intricately

thriving on technology

outdoor activities

replaced with computers

spending quality time

technology is advancing with a speed of light

it has transformed our lives and has turned the world into a global village.

to strike a balance between technology and nature

disparaging

 disparaging remarks/comments 

She made some disparaging remarks about the royal family.

E-waste

long lasting and destructive effect to something

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا