محیط زیست (2)

محیط زیست (Environment)

در این قسمت با انواع مختلف آلودگی (pollution) آشنا خواهید شد و کالوکیشنهای مرتبط با آنها را یاد میگیرید. آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک از آلودگیهای اصلی هستند.

 

کلمات و کالوکیشنهای  قسمت دوم:

urban air pollution

Diesel exhaust is a major contributor to air pollution.

—————————————

due to

A lot of her unhappiness is due to boredom.

The bus was delayed due to heavy snow.

—————————————

petroleum-using activities

—————————————

Environmentalist

—————————————

high risk of pollution

—————————————

landfill site

90 percent of American rubbish is dumped in landfill sites.

—————————————

heavy traffic flow

—————————————

major source

—————————————

Noise pollution

—————————————

to tackle/ease/reduce noise pollution.

—————————————

Tackle light pollution

—————————————

have far-reaching effects

—————————————

Levels of environmental pollution

—————————————

mitigate

It is unclear how to mitigate the effects of tourism on the island.

—————————————

alleviate

The drugs did nothing to alleviate her pain/suffering.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
اسکرول به بالا