فقر و قحطی (1)

فقر و قحطی (Poverty and Famine)

قسمت اول از موضوع معضلات اجتماعی و اقتصادی ( فقر و قحطی)

که در این قسمت عبارتها و کالوکیشنهای مفیدی را راجع به این موضوع فرامی‌گیرید. از جمله کاربرد کلمه فقز (poverty) و (distress) با عنوان صفت، به عنوان فعل، عبارت و اصطلاح.

کالوکیشنها و کلماتی که در این قسمت یاد خواهید گرفت:

deprive

bag lady

beggar

begging bowl

pauper

disadvantaged

dosser

distress

to be / look / become emaciated

famine

poverty

abject misery

Adjectives used with poverty

abject / absolute / ectreme

Verb + poverty

alleviate / combat / fight

poverty + Noun

poverty trap

poverty rate

poverty reduction

preposition

in poverty

poverty among

poverty of

phrases

above / below / under the poverty level

above / below / under the poverty line

at the poverty level

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا