فقر و قحطی (5)

فقر و قحطی (Poverty and Famine)

یکی دیگر از عوامل فقر نابرابری است که در قالب یک پاراگراف به خوبی به آن پرداخته شده است. از نابرابری اقتصادی تا اجتماعی و جنسی و غیره…

همچنین دیگر عامل فقر بی سوادی و تحصیلات ضعیف است که باز هم در قالب یک پاراگراف بسط داده شده است.

کلمات و کالوکیشنهای مربوز به این قسمت:

inequality

economic inequalities

social inequalities

gender inequality

caste system

tribal affiliations

keep / lift  a family out of poverty

subtle

desperately

get ahead

poor education

barriers

can’t afford to do something

great equalizer

education can open the door to jobs

estimate

be cut in half

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا