بیکاری (1)

بیکاری (Unemployment)

موضوعی دیگر از مشکلات اجتماعی و آن هم بیکاری که در این قسمت بدان پرداخته شده است.

آنچه در این قسمت یاد میگیرید کالوکیشنهایی است که با کلمه unemployment به کار میرود.

کالوکیشنهای مربوط به کلمه unemployment:

face unemployment

long-term unemployment

large-scale unemployment

serious / severe unemployment

widespread unemployment

youth / male / female unemployment

reduce unemployment

cut unemployment

bring down unemployment

cause unemployment

combat / fight unemployment

unemployment increases / rises

unemployment soars

a rise / increase in unemployment

a fall / reduction in unemployment

the unemployment rate

the unemployment level

unemployment figures / statistics

an unemployment blackspot

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا