اقتصاد (1)

اقتصاد (Economy)

با موضوع جدید اقتصاد در قسمت چهل و دوم این سریال آشنا خواهید شد و ابتدا به کلمه economy و کلمات هم خانواده آن میپردازیم و کالوکیشنهای مفیدی را یاد میگیرید.

کالوکیشنهای مربوط به economy:

economics (N)

economist (N)

economy (N)

economic (Adj)

economical (Adj)

economy  (Adj)

economize (V)

economically (Adv)

strong / healthy / sound economy

weak / ailing/ depressed economy

fragile

stable

stagnant

a flagging economy

a booming economy

the world / global economy

local / national / domestic economy

 a large / powerful economy

a small economy

a developing economy

an industrial economy

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا