نمونه رایتینگ تسک دو آیلتس (روش مطمئن در پاسخ به سوالات discussion)

WRITING TASK 2

 You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic:

Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos. Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

 Write at least 250 words.

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract visitors. I believe that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them.

introduction

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these animals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate the educational importance of zoos.

one view

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is cruel for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel.

second view

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them.

your opinion

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. As far as I am concerned, wild animals should be set free.

conclusion

توضیحات

این روش پاسخگویی به سوالات discussion توسط IDP پیشنهاد می‌شود که به نظر میرسد روش ساده‌تر و مطمئن تریست. دقت کنید که نمونه بالا نمره 9.0 آیلتس را نگرفته و فقط مثالیست برای یادگیری روش پاسخگویی به این مدل سوال.

سوالات discussion چیست؟

همینجا تاکید میکنم که چیزی به عنوان مدل یا نوع سوال در رایتینگ تسک دو آیلتس وجود ندارد و همه این تقسیم بندی‌ها فقط قراردادیست برای درک بهتر شما.

در این مقاله ما به سوالاتی که در آن دو نظر متفاوت و متضاد با یکدیگر مطرح شده،  discussion میگوییم. نا گفته نماند که در ادامه، سوال نظر شما را نیز خواسته است. بدین معنی که شما باید هر دو نظر را جداگانه بحث کرده و سپس نظر شخصی خود را بیان کنید.

روش پاسخ به سوالات discussion:
    1. پاراگراف مقدمه برای معرفی موضوع مقاله و دادن نظر شخصی خود
    2. پاراگراف بدنه شماره یک که به نظر گروه اول در سوال پرداخته است و دلایلشان را مطرح کرده است.
    3. پاراگراف بدنه شماره دو که نظر گروه دوم را بیان کرده و به چرایی آن پرداخته است.
    4. در پاراگراف بدنه سوم نویسنده نظر شخصی خود را ارائه داده و دلیل آن را نیز توضیح داده است. در واقع نویسنده پیشنهاد جایگزینی برای باغ وحش ارائه داده و گفته است که اگر بعضی از گونه‌ها نیاز به مراقبت و نگه‌داری دارند باید این کار را در زیستگاه‌های حفاظت شده خودشان انجام دهند.
    5. پاراگراف نتیجه گیری که در آن نویسنده یک بار دیگر نظر خود را بیان کرده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا