محیط زیست (4)

محیط زیست (Environment)

در این قسمت از سریال یک نمونه پاسخ به سوال رایتینگ تسک دو  از کتاب کمبریج 14 را برای شما مد نظر قرار دادم تا در قالب یک موضوع خاص ببینید چگونه میتوان از کالوکیشنهای متنوع استفاده کرد.

کلمات و کالوکیشنهای مربوط به این قسمت: 

to be of the opinion:

endangered plants and wildlife

severe consequences

worsening environment

pressing

recurring natural disasters

the most serious threat

اسکرول به بالا